پس از خدشه دار شدن اعتماد عمومی مردم به دستگاههای نظارتی در اثر پرداخت های نجومی؛ از سیستمهای نظارتی و امنیتی خدوم جمهوری اسلامی انتظار میرود که با جدیت بیشتر نسبت به برگرداندن بیت المال مسلمین اقدام نمایند.
رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید فطر دستور به برگرداندن اموال ملت ایران، عزل و برخورد جدی با این گونه افراد را صادر کردند.
در ادامه دو نمونه از این گونه فیشهای نجومی را این بار در دانشگاه آزاد اسلامی جهت تنویر افکار عمومی منتشر می نماییم.

نظرات ()